lek. Sandra Majcher

Gastrolog

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją specjalizację rozpoczęła w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Chorób Trzustki w Szpitalu MSWiA i obecnie kontynuuje w Klinice Gastroenterologii SPSK1. Zajmuje się leczeniem chorób przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych chorób zapalnych jelit i zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego – Crohna, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Systematycznie odbywa szkolenia podnosząc kwalifikacje zawodowe oraz rozwija swoją wiedzę i umiejętności z zakresu gastroenterologii.