Skip to main content

Badania laboratoryjne i obrazowe

Bezpłatne badania laboratoryjne i obrazowe wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza naszej przychodni. Zlecenie wystawione przez specjalistę podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje pielęgniarka, do której zadeklarowany jest pacjent, a w uzasadnionych przypadkach materiał do badań może zostać pobrany w domu chorego. Wszystkie niezbędne artykuły, takie jak pojemniki na pobrany materiał czy pojemnik zbiorczy do transportu próbek dostarczane są przez lekarza POZ. Pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Wyniki badań dołączane są automatycznie do kartoteki pacjenta, a w celu ich interpretacji należy zgłosić na planowaną wizytę lub teleporadę. Lista badań diagnostycznych finansowanych ze środków NFZ jest ściśle określona i można się z nią zapoznać poniżej.

BADANIA HEMATOLOGICZNE:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

  BADANIA BIOCHEMICZNE I IMMUNOCHEMICZNE W SUROWICY KRWI:

  • sód,
  • potas,
  • wapń zjonizowany,
  • żelazo,
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
  • stężenie transferyny,
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL,
  • FT3,
  • FT4,
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

  BADANIA MOCZU:

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.

  BADANIA KAŁU:

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.

  BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA:

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen.

  BADANIA MIKROBIOLOGICZNE:

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

  BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE:

  • USG tarczycy i przytarczyc,
  • USG ślinianek,
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.

  ZDJĘCIA RADIOLOGICZNE:

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  POZOSTAŁE BADANIA:

  • spirometria,
  • kolonoskopia,
  • gastroskopia,
  • RTG płuc,
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku