Edukacja

Edukacja pacjenta uznawana jest za kluczowy element w medycynie nowoczesnej. W przypadku chorych z dolegliwościami przewlekłymi, poprawiając jakość życia oraz polepszając rokowania, stanowi kluczowy element postępowania terapeutycznego. Natomiast w sytuacji osób zdrowych jest ważną częścią profilaktyki i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia patologii w przyszłości. Zdając sobie z tego sprawę, od początku naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na edukację pacjenta. Budując partnerskie relacje z chorym, staramy się przekazywać wiedzę w sposób  łatwy i przystępny oraz dostosowywać zakres informacji do indywidualnego przypadku. Rozumiemy też, że niejednokrotnie konieczne zmiany trybu życia czy diety nie zachodzą z dnia na dzień, ale są procesem wymagającym zaangażowania każdej ze stron. Dlatego, chcąc zapewnić chorym stały dostęp do wiedzy, tworzymy zwięzłe w treści materiały dydaktyczne, w tym ulotki. Tym samym dajemy pacjentowi szansę na kontrolę i stopniowe wdrożenie w życie otrzymanych wskazówek.

Szczepienia podstawowe

Szczepienia zalecane

Pielęgnacja noworodka

Pobierz ulotkę

Dieta w IBS

Pobierz ulotkę

Dieta kobiety karmiącej

Pobierz ulotkę

Dieta w cukrzycy ciężarnych

Pobierz ulotkę

Ćwiczenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Pobierz ulotkę

Ćwiczenia odcinka szyjnego kręgosłupa

Pobierz ulotkę

Dieta bezglutenowa

Dieta łatwostrawna

Dieta niskopotasowa

Dieta niskotłuszczowa

Pobierz ulotkę

Dieta ubogoresztkowa

Dieta w chorobach serca

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobach trzustki

Dieta w chorobach wątroby

Dieta w chorobie refluksowej

Dieta w chorobie wrzodowej

Dieta w cukrzycy typu 1

Dieta w cukrzycy typu 2

Dieta w dnie moczanowej

Dieta w uchyłkowości jelita

Dieta w kamicy nerkowej

Pobierz ulotkę

Dieta w nieswoistych zapaleniach jelit

Dieta bezlaktozowa

Dieta wegetariańska i wegańska

Dieta zbilansowana dla dzieci

Dieta zbilansowana dla nastolatków