Skip to main content

Edukacja

Edukacja pacjenta uznawana jest za kluczowy element w medycynie nowoczesnej. W przypadku chorych z dolegliwościami przewlekłymi, poprawiając jakość życia oraz polepszając rokowania, stanowi kluczowy element postępowania terapeutycznego. Natomiast w sytuacji osób zdrowych jest ważną częścią profilaktyki i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia patologii w przyszłości. Zdając sobie z tego sprawę, od początku naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na edukację pacjenta. Budując partnerskie relacje z chorym, staramy się przekazywać wiedzę w sposób  łatwy i przystępny oraz dostosowywać zakres informacji do indywidualnego przypadku. Rozumiemy też, że niejednokrotnie konieczne zmiany trybu życia czy diety nie zachodzą z dnia na dzień, ale są procesem wymagającym zaangażowania każdej ze stron. Dlatego, chcąc zapewnić chorym stały dostęp do wiedzy, tworzymy zwięzłe w treści materiały dydaktyczne, w tym ulotki. Tym samym dajemy pacjentowi szansę na kontrolę i stopniowe wdrożenie w życie otrzymanych wskazówek.

Szczepienia podstawowe

Szczepienia zalecane

Pielęgnacja noworodka

Pobierz ulotkę

Dieta w IBS

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobach tarczycy

Pobierz ulotkę

Dieta w nadciśnieniu tętniczym

Pobierz ulotkę

Dieta kobiety karmiącej

Pobierz ulotkę

Dieta w cukrzycy ciężarnych

Pobierz ulotkę

Ćwiczenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Pobierz ulotkę

Ćwiczenia odcinka szyjnego kręgosłupa

Pobierz ulotkę

Dieta bezglutenowa

Pobierz ulotkę

Dieta łatwostrawna

Pobierz ulotkę

Dieta niskopotasowa

Pobierz ulotkę

Dieta niskotłuszczowa

Pobierz ulotkę

Dieta ubogoresztkowa

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobach serca

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobach trzustki

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobach wątroby

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobie refluksowej

Pobierz ulotkę

Dieta w chorobie wrzodowej

Pobierz ulotkę

Dieta w cukrzycy typu 1

Dieta w cukrzycy typu 2

Dieta w dnie moczanowej

Dieta w uchyłkowości jelita

Dieta w kamicy nerkowej

Pobierz ulotkę

Dieta w nieswoistych zapaleniach jelit

Dieta bezlaktozowa

Dieta wegetariańska i wegańska

Dieta zbilansowana dla dzieci

Pobierz ulotkę

Dieta zbilansowana dla nastolatków

Przygotowanie do badań laboratoryjnych i USG

Pobierz ulotkę

Dieta podczas przyjmowania koagulantów

Pobierz ulotkę