Skip to main content

Dla pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia w NFZ lub nie złożyli deklaracji wyboru lekarza w przychodni Balticmed świadczymy także konsultacje odpłatne.

Lekarz rodzinny

Lekarza rodzinnego z powodzeniem można określić mianem fundamentu podstawowej opieki zdrowotnej. Zajmuje się on wszystkim grupami wiekowymi, począwszy od dzieci, poprzez osoby dorosłe aż do ludzi starszych, a od jego trafnej diagnozy w dużej mierze zależy los pacjenta i efektywność podejmowanych na dalszych etapach leczenia terapii. Trzeba tu podkreślić, że rola jaką pełni lekarz rodzinny wymaga od niego holistycznego podejścia do pacjenta, dobrze ugruntowanej wiedzy z wielu dyscyplin medycznych oraz dużego doświadczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZAUFANIE

Szybkie wychwycenie problemu, postawienie trafnej diagnozy i/lub skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę i leczenie jest kluczowe dla powodzenia terapii. Doświadczony lekarz rodzinny potrafi wykryć problem już na początkowym etapie jego rozwoju, co znacząco zwiększa szanse na pełen powrót do zdrowia oraz oszczędza pacjentowi cierpienia, stresu i nierzadko dużych wydatków. Dodatkowym atutem są zdolności interpersonalne, umiejętność pracy z pacjentem i budowanie opartej na zaufaniu relacji.

PROFILAKTYKA I EDUKACJA

Profilaktyka, nie na darmo zresztą, została uznana za jeden z najważniejszych filarów nowoczesnej medycyny. Nie tylko pozwala uniknąć wielu groźnych chorób, ale również na dłużej zachować pełnię sprawności fizycznej i psychicznej. Kluczową rolę odgrywa tutaj lekarz rodzinny, który, definiując typowe dla danego pacjenta czynniki zagrożenia, dokonuje analizy zebranych danych i na ich podstawie zaleca spersonalizowane działania profilaktyczne. Mogą się wśród nich znaleźć modyfikacje dotyczące diety i stylu życia, a także szczepienia lub dodatkowe badania profilaktyczne.

KIEDY UDAĆ SIĘ DO LEKARZA RODZINNEGO?

Lekarz rodzinny to specjalista pierwszego kontaktu, to do niego zatem udajemy się zaobserwowawszy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy lub dolegliwości. Wśród najczęstszych symptomów, z jakimi należy się zgłosić na konsultację wyróżniamy:

  • infekcje bakteryjne i wirusowe
  • infekcje dróg oddechowych i moczowych
  • zatrucia pokarmowe
  • jakiekolwiek niepokojące sygnały ze strony organizmu.

Trzeba jednak podkreślić, że specjalista medycyny rodzinnej zajmuje się nie tylko nagłymi zachorowaniami czy dolegliwościami bólowymi. Kierując się maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć”, odpowiada on także za badania profilaktyczne oraz leczenie pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY?

Wybierając się na wizytę do lekarza rodzinnego należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numer pesel. Ponadto warto przygotować kompletną dokumentację z dotychczasowego przebiegu choroby, w tym wyniki badań, wypisy ze szpitali, zdjęcia RTG itp. Znacząco ułatwi to lekarzowi postępowanie diagnostyczne oraz dokonanie trafnego rozpoznania li/ub podjęcie decyzji co do dalszych badań.