Medycyna pracy zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia pracowników oceniając ich zdolność do podejmowania określonych, charakterystycznych dla danego stanowiska zadań zawodowych, edukując oraz wykonując niezbędne badania wstępne i okresowe. Tym samym jest dziedziną wielodyscyplinarną wymagającą od specjalisty medycyny pracy szerokiej wiedzy medycznej.

Systematyczna ocena stanu zdrowia

Wykonanie wstępnych badań profilaktycznych to jeden z obowiązków każdego nowo zatrudnionego pracownika. Co więcej, przeprowadzane systematycznie kontrole nie tylko umożliwiają ocenę stanu zdrowia pracowników, ale również również pozwalają na wykrycie szkodliwych, wynikających z warunków pracy czynników. Okresowym badaniom profilaktycznym podlegają też osoby, którym kończy się ważność badań, jak również te, które przebywały na zwolnieniu lekarskim dłużej niż miesiąc. Obowiązek ten dotyczy również uczniów i studentów starających się o zaświadczenie o możliwości dalszego kontynuowania nauki, a także osób chcących uzyskać lub przedłużyć książeczkę sanepidowską oraz zdających na prawo jazdy.

Analiza czynników ryzyka

Świadczenia z zakresu medycyny pracy wykonywane są na życzenie pacjenta lub na podstawie umowy zawartej przez daną firmę z uprawnioną jednostką medyczną. Stąd ważne, aby badana osoba posiadała skierowanie lub niezbędne informacje odnośnie charakteru wykonywanego badania. Skierowanie powinno zawierać między innymi opis specyfiki danego stanowiska pracy, w tym czynników ryzyka, takich jak na przykład praca na wysokości. 

Orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu

Konsultacje u lekarza medycyny pracy obejmują kompleksowe badanie, którego przebieg różni się w zależności od wykonywanej przez danego pacjenta profesji. Na podstawie uzyskanych w czasie wizyty informacji specjalista wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania danego zawodu. Jednocześnie informuje on pacjenta, jak prowadzić zdrowy tryb życia i sugeruje zapobiegające zmianom zdrowotnym działania profilaktyczne. Takie podejście, a co za tym idzie, szeroka wiedza będąca podstawą weryfikacji możliwości zdrowotnych pracownika, wymagają od lekarza medycyny pracy łączenia zagadnień z wielu dyscyplin medycznych.

CENNIK

Sprawdź ceny konsultacji w wybranej przez Ciebie placówce:

Cennik

Dostępne w placówkach: