Skip to main content

Konsultacja transplantologiczna

Transplantologia jest szeroko pojętym działem medycyny zajmującym się przeszczepianiem komórek, tkanek, narządów lub ich fragmentów z organizmu dawcy do organizmu biorcy. Statystycznie, najczęściej przeszczepianym narządem są nerki, co jest ratunkiem dla pacjentów ze skrajną ich niewydolnością. Są to zabiegi wymagające od specjalisty ogromnej wiedzy, pracochłonne, skomplikowane i obarczone ryzykiem odrzucenia przeszczepu, czyli sytuacją, kiedy jest on zwalczany przez organizm biorcy. Dlatego właśnie kwalifikacja lekarza transplantologa obejmuje zarówno szeroką wiedzą interdyscyplinarną, jak i szereg dodatkowych zadań i obowiązków.

Długoterminowa opieka medyczna

Specjalizacja lekarza transplantologa nie należy do łatwych nie tylko ze względu na wysoki stopień trudności samych zabiegów. Opieka nad pacjentem z niewydolnością narządową obejmuje okres zarówno przed, jak i po przeszczepieniu organu. W ramach kwalifikacji i przygotowania pacjenta, transplantolog ocenia m.in. stan kliniczny chorego oraz udziela wszelkich niezbędnych informacji dot. procesu transplantacji i życia po przeszczepie. Z kolei okres po przeszczepieniu, to przede wszystkim skupienie się na utrzymaniu możliwie najlepszego i najdłuższego funkcjonowania transplantowanego narządu. Dodatkowo transplantolog musi dysponować wiedzą z zakresu regulacji prawnych określających możliwość pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek oraz związanych z tym procedur.

Indywidualne podejście

Wizyta u transplantologa różni się w zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta. Taka konsultacja jest koniecznością w przypadków osób cierpiących na niewydolność narządową pociągającą za sobą konieczność wykonania przeszczepu nerek, jak również w przypadku osób rozważających zostanie dawcą narządu. W czasie jej trwania lekarz może pomóc choremu zrozumieć proces transplantacji oraz związane z nim ryzyko i korzyści, a także podjąć decyzje dotyczące dalszej terapii. Podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadza dokładny wywiad medyczny, bada pacjenta, a w razie konieczności kieruje na dalszą diagnostykę. W przypadku osób, które już otrzymały przeszczep, na konsultację transplantologiczną składają się rutynowe badania nakierowane na monitorowanie stanu pacjenta i funkcji przeszczepu. Transplantolog ocenia wydolność narządu oraz dobiera odpowiednie leki immunosupresyjne zapobiegające odrzuceniu przeszczepu.

Dostępne w placówkach:

Centrum Medyczne Kaszubska