Skip to main content

dr n. med. Marcin Lisak

Dr Marcin Lisak na co dzień pracuje w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie, a także w przyklinicznej poradni nefrologicznej. Napisał i obronił pracę doktorską na temat: „Ocena niektórych wskaźników regulacji przemian wapniowo-fosforanowych i endogennych hormonów płciowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”. Specjalizuje się w przewlekłych schorzeniach osób dorosłych, m.in. nadciśnieniu tętniczym, chorobach nerek i dializach. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje zdobywając wiedzę z zakresu nefrologii i dializoterapii. Jego znakiem rozpoznawczym jest szerokie, kompleksowe podejście klinicysty, które pomaga mu efektywnie łączyć pracę w szpitalu i przychodni.

root@balticmed

Author root@balticmed

More posts by root@balticmed