Skip to main content

dr n. med. Hanna Grabek-Kujawa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który ukończyła w 2009 r. Szkolenie specjalizacyjne z okulistyki odbywała w I Katedrze i Klinice Okulistyki PUM w Szczecinie. W 2018 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki. Członek PTO (Polskiego Towarzystwa Okulistycznego). Swoją wiedzę z okulistyki systematycznie poszerza uczestnicząc w krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych.

Jednym z największych atutów jest umiejętność pracy z bardzo małymi dziećmi. Na co dzień pracuje w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczecinie Zdroje, gdzie sprawuje m.in. opiekę okulistyczną nad wcześniakami oraz noworodkami.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski