Skip to main content

Bezpłatne przesiewowe badanie USG tętnic szyjnych w Balticmed – podsumowanie roku 2023!

Drodzy Pacjenci, zbliżamy się do końca roku, ale na pewno nie końca naszego autorskiego bezpłatnego programu przesiewowego, opartego o badanie USG tętnic szyjnych! Czas na podsumowanie naszych działań!

Wiecie jak dużą wagę przywiązujemy do profilaktyki i jak pokazują wyniki takie podejście jest konieczne. W różnych lokalizacjach przychodni [jeszcze nie wszystkich!] , badanie przeszło kilkuset Pacjentów, a u blisko stu wykryliśmy potencjalnie groźne patologie wymagające dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia.
Oczywiście nie oznacza to, że każdy z tych pacjentów będzie wymagał leczenia operacyjnego, jednak wczesna diagnoza zawsze umożliwia zaplanowanie odpowiedniego postępowania prewencyjnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku dolegliwości, na jakie nakierowane jest USG tętnic szyjnych, czyli zmian miażdżycowych i podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego.

I teraz ważna informacja! Kontynuujemy oczywiście nasze działania profilaktyczne! Po pierwsze w kontekście kolejnych badań w poszczególnych lokalizacjach, w których badanie jeszcze się nie odbyło. Po drugie w kontekście lepszego dostępu do informacji o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, organizowanych przez różne podmioty.
W najbliższym czasie uruchomimy nową zakładkę profilaktyki na naszej stronie, która będzie zawierała te wszystkie informacje. Więcej na ten temat już niebawem!

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski