Skip to main content

Bezpłatne przesiewowe badanie USG tętnic szyjnych w Balticmed – wczesna diagnoza szansą na wprowadzenie szybkiego leczenia

Kochani Pacjenci, Ci z Was, którzy są z nami od dłuższego czasu wiedzą, jak dużą wagę przywiązujemy do profilaktyki, dlatego chcielibyśmy Wam pokazać czarno na białym, że takie podejście ma sens. Jak wiecie, w naszych przychodniach prowadzimy autorski program przesiewowy, oparty o badanie USG tętnic szyjnych, mający na celu wykrycie ich miażdżycy i wtórnego zwężenia. Są to czynniki bezpośrednio przyczyniające się do wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu! Dlatego wykrycie nieprawidłowości już na wczesnym etapie, zapewnia możliwość leczenia, a w konsekwencji uniknięcia niepełnosprawności czy nawet śmierci.

A zatem, przechodząc do meritum, przedstawiamy uproszczone podsumowanie ostatniego półrocza naszego programu i ilość pacjentów skierowanych do dalszej diagnostyki i leczenia:

  • Przybiernów – u 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości
  • Police – u 5 pacjentów wykryto nieprawidłowości
  • Stepnica – u 5 pacjentów wykryto nieprawidłowości
  • Prawobrzeże – u 3 pacjentów wykryto nieprawidłowości
  • Resko – u 9 pacjentów wykryto nieprawidłowości
  • Gumieńce – u 5 pacjentów wykryto nieprawidłowości

W sumie u 30 osób stwierdziliśmy nieprawidłowości potencjalnie zagrażające zdrowiu i życiu. Oczywiście nie oznacza to, że każdy z tych pacjentów będzie wymagał leczenia operacyjnego, jednak wczesna diagnoza zawsze umożliwia zaplanowanie odpowiedniego postępowania prewencyjnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku dolegliwości, na jakie nakierowane jest USG tętnic szyjnych, czyli zmian miażdżycowych i podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego. Co niemniej ważne, badanie to jest bezbolesne, nieinwazyjne, bezpieczne, krótkie i nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Ponadto, w Balticmed wykonujemy je dla naszych pacjentów bezpłatnie. Jeżeli zatem macie wśród swoich bliskich lub przyjaciół osoby znajdujące się w grupie ryzyka, czyli chorujące na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, niewydolność serca lub starsze, które ukończyły 65. rok życia, dopilnujcie, aby zgłosiły się do nas na badanie profilaktyczne. W te sposób możecie uratować im życie!

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski