Skip to main content

Ciekawostki medyczne – przesiewowe badania słuchu u noworodków

Drodzy Pacjenci, w pierwszych tygodniach życia dziecko poddawane jest szeregowi rutynowych badań kontrolnych, dzięki którym rodzice zyskują pewność, że jego rozwój przebiega w prawidłowy sposób. Jednym z nich jest przesiewowe badanie słuchu. I choć wady słuchu diagnozuje się u niewielkiego odsetka niemowląt, bo zaledwie u 2-4 na 1000, to wyłapanie problemu na wczesnym etapie jest kluczowe dla jego wyeliminowania. Na czym polega takie badanie? Dlaczego jest takie ważne? Jakie są konsekwencje bagatelizowania problemu? Przeczytajcie sami!

Zacznijmy od tego, że Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków realizowany jest dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Podczas odbywającego się w 2001 roku IX Finału WOŚP zebrano fundusze niezbędne do zakupu koniecznego sprzętu, stworzenia centralnej bazy danych oraz systemu informatycznego pozwalającego gromadzić i analizować zebrane wyniki. Co ciekawe, Polska jest pierwszym z 9 krajów na świecie prowadzących powszechne przesiewowe badania słuchu obejmujące powyżej 90% populacji. Biorąc pod uwagę średnią roczną liczbę urodzeń w Polsce na poziomie 400 tys. – liczba dzieci objętych badaniem przesiewowym wynosi ponad 1000 dziennie!

Badanie przesiewowe słuchu polega na rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym w reakcji na ciche dźwięki. Przeprowadza się je przy łóżku lub w cichym pomieszczeniu. Do zewnętrznej części ucha dziecka zostaje przymocowana niewielka, miękko zakończona słuchawka emitująca trzaski. Gdy dźwięk dotrze do wewnętrznej części ucha, zazwyczaj tworzy się echo, a specjalista, obserwując ekran komputera, sprawdza w jaki sposób ucho dziecka reaguje na bodźce.

Cała procedura jest prosta, bezbolesna, całkowicie bezpieczna dla dziecka i trwa zaledwie ok. 5 minut, a wyniki są dostępne natychmiast po jej zakończeniu. W niektórych jednak sytuacjach, jeżeli dziecko było niespokojne lub coś innego zakłóciło badanie, konieczne okazuje się jego powtórzenie. Następnie, jeżeli wynik jest prawidłowy, dziecko otrzymuje niebieski certyfikat, który jest wklejany do Książeczki Zdrowia. Natomiast w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości do Książeczki zostaje wklejony żółty certyfikat i konieczne staje się przeprowadzenie dalszej diagnostyki w placówce audiologicznej. Jeżeli mały pacjent przejdzie pomyślnie kolejne testy, żółty certyfikat zostaje zastąpiony niebieskim.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet, jeżeli nasza pociecha otrzymała niebieski certyfikat, nie zwalnia nas to z dalszej obserwacji malucha. Słuch należy sprawdzać systematycznie, w miarę rozwoju dziecka. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ zlekceważenie badania i nieleczenie wady słuchu może skutkować szeregiem poważnych konsekwencji, w tym zahamowaniem lub opóźnieniem rozwoju mowy. Co więcej, w rehabilitacji słuchu kluczowy jest pierwszy rok życia małego pacjenta, a im później zostanie on poddany leczeniu, tym trudniej osiągnąć pełny rozwój mowy.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski