Skip to main content

Diabetolog radzi – metoda ciągłego monitorowania glikemii (cgm)

Kochani Pacjenci, w leczeniu cukrzycy fundamentalne znaczenie ma samokontrola glikemii. Dlaczego? Ponieważ przed podaniem insuliny wielu pacjentów musi precyzyjnie określić poziom glukozy we krwi. I właśnie tutaj pomocny może się okazać system ciągłego monitorowania glikemii, w skrócie CGM (ang. Continuous Glucose Monitoring). Czym właściwie jest CGM? Na czym polega? O co chodzi z tą glikemią? Czy jest szansa na refundację CGM, a jeżeli tak, to na jakich warunkach? Z wyjaśnieniami spieszy nasz diabetolog lek. Mateusz Klamann.

Zacznijmy po kolei, czyli od wyjaśnienia kwestii glikemii. Jest to po prostu poziom cukru we krwi, a jego kontrola jest koniecznością dla pacjentów z insulinoopornością oraz w cukrzycy typu 1 i 2. Wartość glikemii wyrażana jest w mg/dl. Pomiary wykonuje się zarówno na czczo, przed, jak i po posiłkach.

Co istotne, dotychczas kontrola glikemii sprowadzała się do wykonywaniu pomiarów glukometrem oraz okresowych badań laboratoryjnych krwi mierzących odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Niestety jednak taka metoda nie była do końca wiarygodna, ponieważ odzwierciedlała jedynie punktowe oraz średnie wartości. A dlaczego potrzebne są dokładniejsze dane? Otóż, jak jasno pokazują wyniki badań klinicznych, istnieje zależność pomiędzy wyrównaniem metabolicznym cukrzycy, czyli uzyskaniem optymalnego poziomu glukozy we krwi, a ryzykiem rozwoju powikłań. Niestety, mimo stosowania coraz to nowocześniejszych terapii, wyrównanie nadal pozostaje niezadowalające.

Dlatego, jak na razie najlepszym rozwiązaniem poprawiającym wyrównanie cukrzycy wydaje się być ciągłe monitorowanie glikemii, czyli metoda oparta o małe urządzenie umieszczone na skórze (albo pod nią) brzucha lub ramienia pacjenta, które na bieżąco gromadzi potrzebne dane. Tym samym możliwa staje się obserwacja glikemii w czasie rzeczywistym oraz określenie trendu w jakim kierunku rośnie lub spada cukier. Dodatkowym atutem jest tu funkcja alarmów ostrzegających o hiper- lub hipoglikemii. Uzyskane odczyty przesyłane są do urządzenia monitorującego lub wyświetlają za pośrednictwem aplikacji na smartfona.

Kolejna dobra wiadomość to fakt, że systemy CGM są już powszechnie dostępne i coraz częściej refundowane przez NFZ.

Nie będzie zatem przesadą stwierdzenie, że systemy CGM zrewolucjonizowały opiekę diabetologiczną. Szczególnie dużym ułatwieniem są dla dzieci i chorych z chwiejnym przebiegiem choroby, a także dla osób nie odczuwających objawów hipoglikemii – tłumaczy lek. diabetolog Mateusz Klamann.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski