Skip to main content

Urolog radzi – krwiomocz

Krwiomocz pojawia się w różnych sytuacjach zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Czasami może przybrać postać jednorazowego incydentu, czasami natomiast dłużej trwającego problemu. Niemniej jednak, w każdej sytuacji wymaga konsultacji lekarskiej, ponieważ może być objawem innych, w niektórych przypadkach bardzo poważnych problemów. A czym dokładnie jest krwiomocz? Jakie są jego rodzaje i przyczyny? Co robić, kiedy zaobserwujemy krew w moczu? Przeczytajcie, co ma na ten temat do powiedzenia lek. Adam Kurpik.

Z krwiomoczem, inaczej hematurią, mamy do czynienia, kiedy w moczu obecne są erytrocyty. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje krwiomoczu: makroskopowy oraz mikroskopowy. W pierwszym przypadku problem jesteśmy w stanie zauważyć sami, ponieważ mocz przybiera kolor ciemnobrunatny, jest mętny, a czasami mogą w nim występować utrudniające mikcję skrzepy. Z kolei krwiomocz mikroskopowy, czyli krwinkomocz zdiagnozowany może być tylko podczas badania laboratoryjnego – badania ogólnego moczu.

Najczęściej krwiomocz towarzyszy chorobom dróg moczowych, przede wszystkim zapaleniu pęcherza, kamicy moczowej, torbielom, polipom lub brodawczakom pęcherza moczowego, gruźlicy nerek i innym chorobom nerek, endomietriozie lub nadciśnieniu złośliwemu. W niektórych przypadkach może być następstwem urazów lub wynikiem obecności ciała obcego w pęcherzu moczowym. Krew w moczu może się też pojawić u pacjentów po biopsji prostaty lub cytoskopii, u osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwe, osób ze skazą krwotoczną, a także u chorych na hemofilię lub nowotwory układu moczowo-płciowego (rak prostaty, pęcherza, czy nerek). W tym ostatnim wypadku jest zwykle pierwszym, a często nawet jedynym symptomem, dlatego nie powinien być bagatelizowany.

Co zatem zrobić, jeżeli zauważymy krew w moczu? Oczywiście niezwłocznie udać się do lekarza, który skieruje nas na badania analityczne moczu wraz z osadem. Jeżeli badanie wykaże obecność leukocytów oraz bakterii, może to wskazywać na zakażenie, jeżeli natomiast w próbce nie będzie żadnych mikroorganizmów, konieczna będzie dalsza diagnostyka nakierowana na wskazanie przyczyny problemu, w tym USG układu moczowo-płciowego.

Na koniec warto podkreślić, że krwiomocz nie jest chorobą samą w sobie, dlatego leczenie zawsze powinno być nakierowane na wyeliminowanie jego przyczyny – podkreśla lek. Adam Kurpik. W większości przypadków problem ustępuje wraz z wyleczeniem leżącej u jego źródła choroby. Warto tu jeszcze dodać, że czerwony kolor moczu nie zawsze oznacza obecność krwi. Może on wystąpić po spożyciu niektórych pokarmów, między innymi buraków czy rabarbaru, a także obecnych w niektórych produktach barwników.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski