Skip to main content

Urolog radzi – trudności z oddawaniem moczu, objawy LUTS

Drodzy Pacjenci, łagodny rozrost stercza to dolegliwość występująca powszechnie u mężczyzn po 50 roku życia. Jakie daje objawy? Czy powinna być powodem do niepokoju? Co powinno wzbudzić nasze obawy i kiedy udać się na konsultację medyczną? Przeczytajcie co ma na ten temat do powiedzenia nasz specjalista – lek. Adam Kurpik.

Nie da się ukryć, że jakiekolwiek zmiany zachodzące w obrębie gruczołu krokowego budzą u wielu panów niepokój. W tym jednak przypadku nie ma co panikować, ponieważ łagodny rozrost stercza, jak poniekąd sugeruje sama nazwa, nie jest jednoznaczny z występowaniem zmian nowotworowych. U jego źródeł leżą zachodzące w organizmie starzejącego się mężczyzny zmiany hormonalne. Co więcej, rozrost to proces, który rozpoczyna się około 45 roku życia i zachodzi bardzo powoli, dlatego zwykle zmiany zostają zauważone znacznie później. Najczęściej w pewnym momencie, kiedy powiększająca się prostata coraz silniej zaciska się wokół cewki moczowej, zaczynają się pojawiać problemy z oddawaniem moczu. Wtedy też pojawia się konieczność leczenie łagodnego rozrostu prostaty.
Symptomy, na które panowie powinni zdecydowanie zwrócić uwagę to:

  • powiększenie masy gruczołu krokowego – (BPE – ang. benign prostatic enlargment),
  • występowanie przeszkody podpęcherzykowej – (BPO – benign prostatic obstruction),
  • objawy z dolnego odcinka dróg moczowych – (LUTS – lower urinary tract symptoms).

Do LUTS, najłatwiejszych do zaobserwowania przez pacjenta objawów, zaliczamy częstomocz, czyli częste oddawanie moczu w dzień i w nocy, uczucie gwałtownego parcia na pęcherz oraz parcie naglące, czyli trudności w powstrzymaniu oddania moczu wywołane bardzo silnym parciem na pęcherz. Charakterystycznymi symptomami są też dolegliwości bólowe lub uczucie pieczenia towarzyszące oddawania moczu, trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, zwężenie strumienia moczu i osłabienie jego ciśnienia, przerywany strumień moczu, oddawania moczu kroplami, a także uczucie niepełnego oddania moczu po opróżnieniu pęcherza.

Co ważne, choć łagodny rozrost stercza nie jest zmianą nowotworową, nie można go bagatelizować, ponieważ nieleczony może prowadzić do poważnych powikłań. Najczęściej występującym problemem jest całkowite zatrzymanie moczu wynikające z długotrwałego narastania przeszkody podpęcherzykowej lub obrzęku prostaty spowodowanego na przykład stanem zapalnym. W takiej sytuacji, niecałkowite opróżnienie pęcherza może prowadzić do zakażenia zalegającego w nim moczu, a także do tworzenia się w pęcherzu kamieni moczowych. Natomiast w skrajnych przypadkach może dojść do osłabienia siły skurczu mięśnia wypieracza pęcherza moczowego, powstania uchyłków w ścianie pęcherza, rozciągnięcia jego ścian, a nawet do całkowitej afunkcji.

Celem rozpoznania łagodnego rozrostu stercza specjalista przeprowadza wywiad, badanie fizykalne, badania obrazowe oraz laboratoryjne testy krwi i moczu. Trzeba tu też podkreślić, że nie każdy mężczyzna z rozrostem gruczołu krokowego wymaga leczenia – wyjaśnia lek. Adam Kurpik. O konieczności rozpoczęcia terapii decyduje stopień nasilenia LUTS i związane z tym pogorszenie jakości życia chorego. W większości przypadków na początku leczenia wdraża się preparaty doustne, a dopiero w sytuacji braku skuteczności leczenia farmakologicznego podejmuje się decyzję o zastosowaniu leczenia operacyjnego, najczęściej są to jednak małoinwazyjne zabiegi endoskopowe.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski