Skip to main content

Badania dla kandydatów na kierowcę

W naszych placówkach (Szczecin-Gumieńce, Police) wykonujemy wszelkie badania niezbędne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów mechanicznych zarówno dla kierowców indywidualnych, jak i zawodowych, we wszystkich kategoriach (A, B, C, D, C+E, D+E), także ubiegających się o przedłużenie prawa jazdy. Realizowane badania lekarskie skierowane są do osób, określonych w art. 75 Ustawy o kierujących pojazdami, ust. 1, pkt 1 i 2. Oceny zdrowia pacjenta dokonują specjaliści dysponujący uprawnieniami wydanymi przez wojewodę zachodniopomorskiego i legitymujący się odpowiednimi certyfikatami. Dzięki dobrej organizacji pracy naszych przychodni oraz możliwości wykonania wszystkich niezbędnych badań na miejscu istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w czasie jednej wizyty.

Przebieg wizyty

Kandydat na kierowcę ma obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej swojego stanu zdrowia. Uwzględnia w niej, zgodnie z faktycznym stanem rzeczy, informacje dotyczące dolegliwości przewlekłych, na jakie cierpi, przyjmowanych leków oraz używek. Dla oszczędności czasu i przyspieszenia całego postępowania istnieje możliwość wypełnienia ankiety przed wizytą. Następnie, w toku badania lekarskiego, pacjent poddawany jest podstawowemu badaniu wzroku oraz krwi, a kandydat na kierowcę kategorii C lub D musi zostać dodatkowo skonsultowany przez okulistę i wykonać psychotesty. Jeżeli kandydat cierpi na jakieś choroby przewlekłe, może zostać skierowany na uzupełniające badania specjalistyczne. Wreszcie, na koniec wizyty lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów lub jej braku. W niektórych przypadkach może uzupełnić oświadczenie o różnego rodzaju ograniczenia oznaczane specjalnymi kodami. Od decyzji lekarza pacjentowi przysługuje odwołanie w terminie do 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

WAŻNE PLIKI

Ankieta

Ankietę dotyczącą ogólnego stanu zdrowia należy wydrukować, wypełnić wg instrukcji i przynieść ze sobą na badanie (wszyscy kandydaci na kierowcę niezależnie od kategorii). Istnieje możliwość wypełnienia ankiety w placówce Balticmed. 

Pobierz plik

Karta konsultacyjna – okulista

Osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. C i D powinny wydrukować tą kartę i przedłożyć ją do wypełnienia przez specjalistę w dziedzinie okulistyki. Wypełnioną przez Okulistę kartę konsultacyjną należy przynieść na badanie orzecznicze

Pobierz plik

Karta konsultacyjna – neurolog

Jeśli kandydat na kierowcę cierpi na schorzenia układu nerwowego, powinien wydrukować kartę konsultacyjną neurologiczną i przedłożyć ją do wypełnienia specjaliście w dziedzinie neurologii (prowadzący neurolog). Wypełnioną przez Neurologa kartę konsultacyjną należy przynieść na badanie orzecznicze

Pobierz plik

Karta konsultacyjna – diabetolog

Jeśli kandydat na kierowcę cierpi na cukrzycę, powinien wydrukować kartę konsultacyjną diabetologiczną i przedłożyć ją do wypełnienia specjaliście w dziedzinie diabetologii (prowadzący diabetolog), lub prowadzącemu leczenie cukrzycy lekarzowi POZ. Wypełnioną przez Diabetologa, lub lekarza POZ kartę konsultacyjną należy przynieść na badanie orzecznicze. 

Pobierz plik

Formularz Kontaktowy

  CENNIK

  Sprawdź ceny konsultacji w wybranej przez Ciebie placówce:

  Cennik

  Koszt wydania zaświadczenia

  Wysokość opłaty za badanie jest regulowana przez ustawę i wynosi 200 PLN. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.)

  Rejestracja i Informacja

  W razie jakichkolwiek pytań związanych z rejestracją na badanie, lub sposobem przeprowadzania badania zachęcamy do kontaktu przez Formularz Kontaktowy. Odpowiemy niezwłocznie na każde pytanie!

  Rejestracja Telefoniczna:

  • Balticmed Police, ul. Piłsudskiego 6/7, tel. 511 789 611
  • Balticmed Szczecin Gumieńce, ul. Hrubieszowska 22a, tel. tel. 91 483 48 64
  • w przypadku chęci wykonania badania w innych przychodniach, prosimy o kontakt poprzez Formularz Kontaktowy

  Dostępne w placówkach:

  Przychodnia Police

  Przychodnia Szczecin Gumieńce