Skip to main content

AUTORSKIE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

DLA CIEBIE I DLA TWOICH BLISKICH

W trosce o zdrowie Twoje i Twoich bliskich zebraliśmy w jednym miejscu informacje o aktualnie dostępnych, bezpłatnych programach profilaktycznych dostępnych w województwie zachodniopomorskim! Poniżej znajdziesz badania organizowane zarówno przez placówki Balticmed, jak również inne, realizowane przez podmioty zewnętrzne, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia. Tak przedstawiony zbiór zapewnia wygodny dostęp do stale aktualizowanej oferty bezpłatnych badań profilaktycznych dostępnych w Twojej okolicy.

AKTUALNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Dlaczego programy profilaktyczne są takie ważne?

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE

Umożliwiając wczesne wykrycie zagrożenia daną jednostką chorobową programy profilaktyczne pozwalają, poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zminimalizować niebezpieczeństwo zapadnięcia na nią.

SZYBKIE WYKRYWANIE

Prawidłowe zdiagnozowanie choroby w jej wczesnym stadium daje szansę na szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania i uniknięcie poważniejszych następstw w przyszłości.

PEWNIEJSZE EFEKTY

Szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia znacząco zwiększa szansę na powrót do pełni zdrowia, co z kolei minimalizuje ryzyko powikłań lub trwałego inwalidztwa.

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Nie do przecenienia są walory edukacyjne programów profilaktycznych, które, poprawiając świadomość ludzi, kształtują zachowania i umiejętności prowadzące do zachowań prozdrowotnych.