Skip to main content

Bezpłatne badania profilaktyczne w Balticmed

Kochani Pacjenci, doskonałe wieści! Wracamy do Was z naszym autorskim, bezpłatnym programem profilaktycznym! W naszych przychodniach będziecie mogli wykonać bezpłatnie przesiewowe badanie USG tętnic szyjnych. Zaczynamy 𝟑𝟎.𝟎𝟗 𝐰 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟒:𝟎𝟎-𝟏𝟖:𝟎𝟎 w Przychodni Szczecin Śródmieście. Badania będą odbywać się cyklicznie, a kolejne terminy będziemy podawać na bieżąco! W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z Przychodnią Szczecin Śródmieście (tel. 91 488 06 43, srodmiescie@balticmed.pl). Liczba miejsc jest ograniczona, a badania są dedykowane tylko dla pacjentów Przychodni Balticmed!

USG tętnic szyjnych to obrazowe badanie diagnostyczne, szczególnie zalecane osobom z podejrzeniem zmian miażdżycowych i podwyższonymi czynnikami ryzyka udaru niedokrwiennego. Wczesna diagnoza umożliwia wprowadzenie szybkiego leczenia. Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne, bezpieczne, trwa kilka minut i nie trzeba się do niego przygotowywać. Jego regularne wykonywanie może uratować życie!

Badanie wykona nasz dyrektor ds. profilaktyki, dr Jakub Kościuszkiewicz, który ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu Pediatrii w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć SPS ZOZ Zdroje. Na drodze swojego rozwoju uczestniczył w licznych konferencjach i zjazdach naukowych. W ramach dalszego samodoskonalenia odbył szereg kursów praktycznych z zakresu ultrasonografii tkanek miękkich oraz naczyń (m.in. w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonograficznej). Codzienna praca w Klinice zaowocowała rozbudową pracowni obrazowej i nabyciem wielu bezcennych doświadczeń zawodowych, które teraz wykorzystuje w codziennej pracy.

Pamiętajcie! Wcześnie wykonane badania profilaktyczne, dają szansę na szybsze i skuteczniejsze wdrożenie leczenia. Mogą uratować życie! Dbajcie o siebie i swoich bliskich.

Maciej Skrzetuski

Author Maciej Skrzetuski

More posts by Maciej Skrzetuski