Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „PAKIETY BALTICMED”

§1 Podmiot prowadzący

Sklep internetowy „Pakiety Balticmed” jest prowadzony pod adresem https://balticmed.pl/pakiety-medyczne/ przez spółkę Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491334, NIP: 9552353445 REGON 3214615110000, adres e-mail: biuro@balticmed.pl, tel. 572 044 050, 502 514 123, nazywaną także Sprzedającym w niniejszym Regulaminie.

§2 Objaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Pakiety Balticmed – wydzielona funkcjonalnie forma działalności Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowana w celu realizacji Usług medycznych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://balticmed.pl/pakiety-medyczne/, umożliwiający zamawianie Usług medycznych oferowanych przez Sprzedającego;
 4. Usługa medyczna – usługa świadczenia zdrowotnego polegająca na realizacji badań diagnostycznych wchodzących w skład wybranego pakietu medycznego, w Przychodni Sprzedającego, zamawianego w sklepie internetowym przez Klienta.
 5. Pakiet medyczny – zbiór badań diagnostycznych, umożliwiający analizę aktualnego stanu zdrowia Pacjenta w dedykowanym obszarze. Pełen spis pakietów oraz i szczegółowa zawartość jest określona w Sklepie internetowym. Ze względu na swój charakter i różnorodność badań diagnostycznych, realizacja wybranego pakietu medycznego może odbywać się w różnych przychodniach Balticmed lub placówkach współpracujących. Czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych jest uzależniony od rodzaju badania i może trwać do 21 dni roboczych.
 6. Przychodnia – jedna z placówek Sprzedającego, realizująca wybrane pakiety medyczne:
  • Balticmed Szczecin Gumieńce (ul. Hrubieszowska 22a, 71-047 Szczecin),
  • Balticmed Szczecin Śródmieście (ul. Staromłyńska 6, 70-561 Szczecin),
  • Balticmed Szczecin Prawobrzeże (ul. Kosynierów 14/U1, 70-786 Szczecin),
  • Balticmed Szczecin Warszewo (ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin),
  • Balticmed Police (ul. Piłsudskiego 6/7, 72-010 Police),
  • Balticmed Przybiernów (ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów),
  • Balticmed Stepnica (ul. Tęczowa 3, 72-112 Stepnica),
  • Balticmed Czaplinek (ul. Drahomska 65a, 78-550 Czaplinek),
  • Balticmed Kalisz Pomorski (ul. Wolności 14, 78-540 Kalisz Pomorski),
  • Balticmed Mścice (ul. Rzemieślnicza 4, 76-031 Mścice),
  • Balticmed Węgorzyno (ul. Runowska 22, 73-155 Węgorzyno).
 7. Voucher – kupon przesyłany za pośrednictwem wiadomości e-mail, w formacie PDF, na podstawie którego Pacjent uzyskuje dostęp do zakupionych usług medycznych. Voucher wystawiany jest odrębnie dla każdego kupionego pakietu. Zawiera imię, nazwisko, PESEL, niepowtarzalny numer seryjny oraz opis badań wchodzących w skład pakietu. W przypadku odroczonej płatności, voucher posiada informację o konieczności uiszczenia opłaty w momencie rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od jego nabycia. Każde badanie wchodzące w skład Vouchera może być zrealizowane jeden raz, po czym traci swoją ważność. Voucher pozostaje do wykorzystania przez 12 miesięcy od daty płatności. Po tym okresie traci ważność.
 8. Pacjent – Klient albo osoba na rzecz której Klient nabywa Usługę, korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Sprzedającego.
 9. Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, przeznaczona do wyświetlania pakietów medycznych wybranych przez Klienta i przeznaczonych do zakupu.
 10. Umowa – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§3 Informacje ogólne

 1. Usługi oferowane odpłatnie w ramach sklepu internetowego mogą być dostępne również nieodpłatnie u innych świadczeniodawców związanych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na zasadach, uwarunkowaniach i po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w normujących je przepisach. Nabycie takich Usług w Sklepie internetowym przez Klienta pozwala na uelastycznienie procesu udzielania świadczeń.
 2. Przedstawione na stronie Sklepu internetowego ceny są cenami brutto w złotych polskich. W przypadku wyboru kilku Usług, w Koszyku, obok cen jednostkowych za usługę, zostanie podana łączna cena wszystkich usług umieszczonych w Koszyku.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w Sklepie internetowym, a także zmianę ich zakresu. Zmiana cen nie dotyczy Usług zamówionych i opłaconych przez Klienta, których termin wykonania przypada po zmianie cen w Sklepie internetowym.

§4 Składanie zamówień Sklepie internetowym

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów przerw technicznych w działaniu Sklepu internetowego, w przypadkach wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą lub przeszkód wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługi realizowane są w wybranych Przychodniach i placówkach współpracujących, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 według grafiku pracy laboratorium, lekarzy specjalistów i pracowni diagnostycznych.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę obejmuje następujące etapy:
  a) dokonanie wyboru Pakietu medycznego w Sklepie internetowym przez ikonę „kup pakiet”;
  b) podanie imienia i nazwiska oraz PESELU osoby realizującej pakiet w Przychodni;
  c) po kliknięciu pola „Dodaj do koszyka, Usługa pojawi się w Koszyku; zawartość Koszyka można przeglądać klikając pole „Zobacz koszyk”, można także kontynuować zakupy, powracając na stronę główną, klikając w ikonę „Kontynuuj zakupy”,
  d) po kliknięciu pola „Przejdź do wyboru płatności” uzupełnienie danych osoby dokonującej płatności:
  • imię i nazwisko,
  • opcjonalnie nazwa firmy,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miejscowość,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • ewentualne uwagi.
  e) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego – potwierdzenie jest wyrażane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i jest ono niezbędne do przejścia do zakończenia zakupu (checkbox),
  f) podjęcie decyzji w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi – zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i jest ono niezbędne do przejścia do zakończenia zakupu (checkbox),
  g) potwierdzenia zapoznania się z informacją o realizacji poszczególnych badań w różnych lokalizacjach przychodni (checkbox),
  h) wybór sposobu płatności: przez system płatności PayU lub bezpośrednio w przychodni, przed realizacją usługi, w ciągu 30 dni kalendarzowych
  i) zakończenia zakupu przez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. W przypadku wyboru płatności PayU, po kliknięciu na link do dedykowanych przelewów, następuje przekierowanie do systemu płatności PayU. Klient dokonuje płatności.
  W przypadku, gdy Klient płaci w przychodni, opłaty można dokonywać kartą lub gotówką.
  j) Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie nabycia Usługi oraz Voucher w formacie PDF.
  k) Identyfikacja Klienta w Przychodni następuje w oparciu o dostarczony Voucher. Rozpoczęcie jego realizacji odnotowywane jest przez wysłanie informacji o rozpoczęciu realizacji usługi na adres e-mail podany w momencie złożenia zamówienia. Pacjent może wykorzystać voucher jeden raz, po czym traci on ważność.

§5 Dostępne formy płatności

Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem:
a) przy wykorzystaniu usługi przelewu on-line (tzw. pay-by-link) za pośrednictwem systemu PayU. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja jest zablokowana. Płatność potwierdzana jest kodem przesłanym na numer telefonu Klienta zintegrowany z Bankiem. Aby skorzystać z usługi PayU należy posiadać dostęp do serwisu banku współpracującego z PayU (płatność szybkim przelewem elektronicznym realizowana jest od razu, także w soboty, niedziele i święta).
b) w przychodni podczas rozpoczęcia realizacji vouchera. Klient powinien dokonać płatności w termin 30 dni kalendarzowych od rozpoczęcia procesu zakupu. W innym przypadku dokończenie transakcji nie będzie możliwe, gdyż system automatycznie anuluje voucher.

§6 Realizacja usługi

 1. W celu rozpoczęcia procesu realizacji pakietu należy dokonać rejestracji na wybrany, dostępny termin badania, poprzez kontakt w dni robocze w godz. 8:00-18:00 z dedykowanym numerem telefonu 727 43 43 43, lub wysłanie wiadomości e-mail na adres pakiety@balticmed.pl
 2. Realizacja Usługi następuje w momencie okazania Vouchera przez Pacjenta w jednej z Przychodni Sprzedającego i rozpoczęcia realizacji wybranego pakietu medycznego.

§7 Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu

 1. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu Usługi są:
  a) Paragon,
  b) Faktura.
 2. Paragon jest wydawany w przychodni po dokonaniu płatności przez Klienta (dotyczy także płatności online).
 3. Chęć otrzymania faktury klient zgłasza podczas realizacji vouchera w przychodni. Faktura w ciągu 48h wysyłana jest na adres e-mail lub dostępna do odbioru w przychodni.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Dopóki Usługa nie została zrealizowana, Klient może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, nie później jednak niż terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 2. W przypadku zrealizowania Usługi, z uwagi na jej nieodwracalny charakter, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedającego: pakiety@balticmed.pl albo pocztą tradycyjną na adres Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 10-11 (pokój 14), 71-435 Szczecin.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za Usługi, na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego dokonano zapłaty za Usługę.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Pacjentów jest Sprzedający tj. spółka Balticmed Przychodnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 64/2, 71-784 Szczecin.
 2. Administrator danych osobowych pozyskuje dane osobowe Klientów i Pacjentów, w tym dane wrażliwe na temat stanu zdrowia Pacjentów. Podanie danych osobowych Klienta przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do nabycia Usługi.
  Podanie danych osobowych Pacjenta w celu realizacji Usługi (otrzymania świadczenia zdrowotnego) jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
 3. Dane są przetwarzane w oparciu umowę zawieraną z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a nadto w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta – Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje mu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści jego danych oraz uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pacjenta, przysługuje mu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści jego danych oraz uzyskania kopii jego danych osobowych, sprostowania niektórych danych (imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres zamieszkania) lub usunięcia niektórych danych (UWAGA: nie można żądać usunięcia danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta, przez okres w jakim Administrator jest obowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa). Niezależnie od powyższych uprawnień, Klientowi i Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Z powyższych praw względem Administratora, można skorzystać poprzez kontakt na adres e-mail: iodo@balticmed.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 10-11 (pokój 14), 71-435 Szczecin.
 6. Dane udostępnione przez Klienta lub Pacjenta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 7. Odbiorcami danych osobowych Klientów i Pacjentów, będą tylko podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych osobowych, instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Klientów nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Pacjentów zawarte są w treści dokumentacji medycznej sporządzonej na potrzeby wykonania Usługi i będą przechowywane przez, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, okres przechowywania takiej dokumentacji tj. 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji danego Pacjenta.
  Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pakiety@balticmed.pl w terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi. Wiadomość elektroniczną zawierającą reklamację należy zatytułować „Reklamacja”; lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Balticmed Przychodnia Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 10-11 (pokój 14), 71-435 Szczecin.
 2. Reklamacje dotyczące realizacji Usług będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy nabywaniu Usługi i/lub podejrzenia działania przez Klienta niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem Sprzedający może odmówić wykonania Usług.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2022.